WRR: ‘Invloed Robot op Arbeidsmarkt valt mee’. Omdat we niet in Robotica investeren….

‘Wat opvalt is hoe weinig er eigenlijk sprake is van robotisering: werkgevers vinden robots te duur, zij vragen om een ander verdienmodel, en er zijn technische problemen. Ook zijn er culturele barrières (mensen willen het niet).’ Voor velen kan dit de meest verhelderende conclusie zijn uit het zojuist bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verschenen rapport ‘De Robot de Baas’.

Vaak zeg ik tegen mijn studenten, & cliënten: ‘Het is maar goed dat je leidinggevenden niet weten wat er al allemaal mogelijk is in je organisatie m.b.v. robotica, disruptieve technologieën, kunstmatige intelligentie…..’. De conclusie van de auteurs in dit WRR rapport is dan ook geen verrassing, althans voor mij: ‘Robotisering kost minder banen dan gevreesd’. Ja, ja …..

Recensie Beyond MBA – Bewust leiderschap brengt balans tussen purpose en profit – van Huib Broekhuis.

Ik schrijf vaak “Meeting of minds” en / of “Feest der (h)erkenning” als het gaat over boeken die mij erg aanspreken en ook naadloos aansluiten bij mijn eigen visie, ervaring en de huidige trends & ontwikkelingen op het gebied van (NIEUW) Leiderschap. Bij het lezen van “Beyond MBA” had ik dat “Feest der (h)erkenning gevoel” in zeer sterke mate. Om te beginnen met de boekenlijst. Meer dan de helft van de genoemde boeken ken of heb ik zelf in mijn “Leiderschapboekenkast” staan en / of ik ken ( de visie van) de schrijvers persoonlijk. Broekhuis besteed ook een hoofdstuk aan Servant-Leadership.

Een van de kenmerken van Dienend-Leiderschap is rentmeesterschap. Daar sluit het hoofdstuk over de aarde naadloos bij aan.

Ik heb grote bewondering voor de openhartige wijze waarop hij zijn eigen reis-en zoektocht beschrijft. Hierdoor gaat het boek “leven”. Ik kan mij goed voorstellen, dat veel managers, bestuurders en toezichthouders in het zelfde schuitje zitten.
“Meeting of minds”. Of je het nu het label “Toeval” of synchroniciteit gebruikt, Broekhuis schrijft 2 hoofdstukken met titels die exact overeenkomen met de trends zoals ondergetekende die ervaart. Het gaat om “Van hoofd naar hart” en van “Controle naar vertrouwen”. (Zie hieronder alle 7 trends s.v.p.)*****.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Brief aan Max Zuckerberg is ook Commitment aan Toekomstige Generaties.

‘Terwijl de media hun focus leggen op dat wat er fout gaat in deze wereld, verbetert diezelfde wereld zich op verschillende manieren. Gezondheidszorg verbetert. Armoede neem af. Kennis groeit. Mensen zijn verbonden.

Technologische vooruitgang op ieder vlak betekent dat jouw leven dramatisch beter kan zijn dat het onze vandaag.

Wij willen ons deel doen om dit mogelijk te maken, niet alleen omdat wij van je houden, maar ook omdat we een morele verantwoordelijkheid hebben tegenover alle kinderen van de volgende generatie.”

Met de geboorte van hun dochter Max sturen Priscilla Chan en Mark Zuckerberg een brief de wereld in die veel meer is dan een herinnering voor hun later volwassen kind.

Vacatures

Business Controller (Utrecht)

Heb je leidinggevende ervaring, beweeg je je makkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving met uiteenlopende stakeholders? En heb je belangstelling voor de culturele sector? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Het GOUD ligt op straat, 48% van de bedrijven vernietigt datadragers niet vertrouwelijk, 39% van de etensresten verdwijnt bij het restafval en meer…….

Ondergetekende ontving op 27-11-2015 aan boord van de “GROENE TOP TREIN” het wAARDEvol NATIONAAL AFVALRAPPORT. –De andere kijk op afval-

Mijn eerste reactie: “Als het een scriptie was zou ik schrijven “Met genoegen gelezen” en CUM LUDE geslaagd! Het “glossy magazine” weegt meer dan 1100 gram en bevat 255 pagina’s. De samenstellers en redactieleden (Yvonne Nielen, Gilbert de Raad, Brecht Grieten en Estelle van Kemenade) hebben een fraai eindproduct afgeleverd, als het gaat om de vormgeving, maar ze zijn er ook in geslaagd om een groot aantal prominenten te (laten) interviewen. Om een paar te noemen: Helga van Leur, Stientje van Veldhoven, Dolf Jansen, Maurits Groen, Jan Jonker, Jan Douwe Kroeske en Andre Kuipers.

Het thema is: ”Het erfgoed van Wubbo Ockels”. Op de coverpage staat:  Informatie. Inspiratie. Beleid. Opinie. Praktijk. Deze aspecten komen allemaal aan de orde.

Dromen mag weer: zoeken naar synergieen tussen oude en nieuwe industrie

In de afgelopen weken ben ik regelmatig aangestoken door ambities. Zo las ik een oproep van wetenschappers om kolencentrales te sluiten en een oproep om middels wetgeving de CO2 normen zo aan te scherpen dat er sprake is van een reductie van 95% ten opzichte van 1990. Dat noem ik nog eens SMART, wat mij betreft in meerdere opzichten. Dat soort commitment maakt de believer in mij wakker…, hoewel je je af kunt vragen of het pad van wetgeving de geëigende weg is.

Onlangs, tijdens een masterclass Strategisch Management vertelde de docent, Willem Scheepers me een erg interessante ontwikkeling. Google is in gesprek met Richard Branson, de man die het reizen in de ruimte mogelijk wil maken, “voor de gewone man”. Google wil investeren in deze “droomvluchten”, om kennis te vergaren in relatie tot het in kaart brengen van de aarde. Zo investeert Google ook in drone technologieën en andere vernieuwende technieken die daarbij ondersteunend kunnen zijn. En als het toch over hardop dromen gaat, wat te denken van Richard Branson zelf: de oudste man die kitesurfend het kanaal overstak (ja, op windenergie) en meerdere pogingen ondernam om per ballon de aarde rond te vliegen.

Marshall Goldsmith. Niet “Zo maar” een van de beste Leiderschapsdenkers wereldwijd!

29 september 2009 was de eerste keer dat ik Marshall Goldsmith zag “optreden” bij een event van Focus Conferences. Ik zal dat nooit meer vergeten. Het heeft mijn denken over management erg beïnvloed. Naast een meeslepend en humorvolle “Show”, waarin hij – op basis van zijn boek “What Brought you here, won’t get you there – (In het Nederlands “Tot hier en nu verder”) inging op het gedrag van topbestuurders zijn 2 uitspraken en verhalen bij mij blijven hangen.

Als eerste zijn verhaal over een Amerikaanse admiraal. Toen Marshall aan de admiraal vroeg, wat voor gedrag de persoon in kwestie zou moeten veranderen, reageerde de man terughoudend en zei naar enige aarzeling “Ach, ik zou wellicht wat beter moeten luisteren”. “Waarom”, vroeg Marshall ”Och, als ik wat beter luister, kan ik ook wat beter reageren…”, “Waarom nog meer”, was de wedervraag. Na 7 x vragen kwam de admiraal tot de kern en zei (Terwijl de tranen over zijn wangen liepen)’’Dan willen mijn kinderen misschien weer met mij praten”…..

De tweede quote ging over de impact van C.E.O.’s. “When a C.E.O is having a suggestion, it’s an order”!

Recensie van “TEGENSPRAAK – Hoe je beter wordt van DWARSLIGGERS” van Peter van Lonkhuyzen.

Jammer dat het boek “TEGENSPRAAK nu pas is verschenen. Het zou verplichte kost moeten zijn voor studenten. In dat verband sta ik 100% achter het pleidooi om het organiseren van tegenspraak in het curriculum van elke MBA- opleiding op te nemen.

Als het boek eerder was verschenen en ter harte genomen, waren een aantal “sjoemelaffaires” nooit affaires geworden. Er zouden ook een groot aantal projecten nooit zijn gestart en miljoenen euro’s nooit zijn uitgegeven of geïnvesteerd in kansloze projecten.

Op de achterflap schrijft Dr. Ben Tiggelaar ”Gebrek aan tegenspraak. Een van de belangrijkste managementproblemen van onze tijd. Een erg goed boek”. De leiderschapshistoricus Dr. Joep Schrijvers schrijft: ”Het beste managementboek dat ik in jaren heb gelezen. Een must voor elke bestuurder, manager en medewerker”.

Quotum kan ook nadelig zijn voor (Top)vrouwen.

Je hebt het bereikt! Je kan plaatsnemen in het MT, het DT, de RvB van je organisatie. OK, het feit dat Minister Bussemaker het vrouwenquotum van 30% heeft ingevoerd was ook wel handig, maar je was er als topvrouw toch wel gekomen!

Alles gaat goed tot het moment waarop je je beoordeling krijgt. Nu is bekend dat beoordelingen sowieso al subjectief zijn, maar deze keer kan het zeker nadelig voor je uitvallen. Je leidinggevende, c.q. degene aan wie jij verantwoordelijkheid aflegt, was zelf niet op de idee gekomen om juist jou aan te nemen. Als het aan hem had gelegen was het een andere kandidaat geworden, mogelijk een man. Maar nu de Minister hem dwong om voor jou te kiezen, zal hij je ook een passende (sic) beoordeling geven….

Het zal niet voor het eerst zijn dat een vrouw in ons land een Topfunctie bereikt binnen een organisatie en er vervolgens na de eerste de beste beoordelingsronde weer uitvliegt om plaats te maken voor….. Je raadt het al.

Van Management naar NIEUW Leiderschap. Deel 3. (van 3)

Deel 3: Duurzaamheid en de Nieuwe Economie.

Het lezen en gebruiken van deze columns / recensies kan u helpen met;

• Het verhogen van de kwaliteit van uw (facilitaire en zakelijke) dienstverlening;
• Het leveren van een substantiële bijdrage aan de “War on talent”, door het ontwikkelen van meer teamspirit en een gemotiveerd team;
• Het verhogen van uw kennis op het gebied van Leiderschap, waardoor u een professioneler gesprekspartner en klankbord bent voor de afdeling HRM en uw Board;
• Het realiseren van minder verloop en het verlagen van het ziekteverzuim;
• Zorgt er voor, dat u zelf met meer plezier en minder moeite uw rol kan vervullen. Dat is beter voor uzelf, uw partner, uw medewerk(st)ers, klanten en leveranciers;
• Het realiseren van een beter (financieel en operationeel) resultaat, wat ook goed voor uw eigen motivatie en werkplezier.